СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Вікторія Каращук ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Михайло Помазков
  • Ольга Клецька ДВНЗ «ПДТУ», Україна
  • Олег Джус Львівський НДІ судових експертиз, Україна
  • Ігор Катунов

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990262023294298

Ключові слова:

види транспорту, транспортні засоби, екологічність перевезень, енергоресурси, енергоефективність, сонячні системи.

Анотація

У роботі визначений стан та запропоновані перспективні заходи по підвищенню екологічності та енергоефективності транспорту. Виконаний аналіз досліджень і публікацій в питанні екологічності та енергоефективності автомобільного транспорту показав, що цьому питанню у світі приділяється велика увага. Визначені основні напрямки робіт: прогнозування споживання енергії та оцінка викидів забруднюючих речовин; моніторинг і контроль екологічних показників; розробка різних автоматичних систем контролю роботи автотранспорту; впровадження альтернативних палив та присадок до них. Але застосуванню відновлювальних джерел енергії для підвищення екологічної безпеки приділяється мало. Виконаний розподіл за видами енергоресурсів, що постачаються та споживаються всіма видами транспорту в довоєнний період. Визначені основні споживачі енергоресурсів та розрахований розподіл річного постачання та споживання для них. На основі енергетичного балансу визначені енергоресурси, які не використовуються для автомобільного транспорту. На основі діючих ліцензій виконаний розподіл господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.  

Проаналізовано обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел за видами. Досліджено кількість та тип транспортних засобів, що беруть участь у перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Визначені проблеми експлуатації транспортних засобів, що впливають на екологічність перевезень вантажів та пасажирів. Обґрунтовані основні підходи щодо застосування сонячної енергії для автомобільної транспортної галузі. За місцем застосування для транспортної інфраструктури пропонуються навіси з сонячними батереями для паркувальних місць. Для транспортних засобів пропонується використовувати сонячні фотоелементи для живлення допоміжних ланцюгів та збільшення запасу ходу для електротранспорту. Для комбінованих систем пропонується розробляти комбіновані сонячні системи міського пасажирського транспорту.

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалена постановою КМУ Україн и від 30 травня 2018 р. № 430-р. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Клименко О.А. Прогнози розвитку автомобільного транспорту, споживання різних видів енергії, викидів забруднювальних речовин і впливу на довкілля на період до 2050 року за різними сценаріями соціально-економічного розвитку та підходами до державного регулювання. Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. С. 42 - 47.

Матейчик В.П. Особливості моніторингу і контролю показників екологічної безпеки транспортних засобів і транспортних потоків в умовах інтелектуальних систем/ В.П. Матейчик, М. Смешек, М.П. Цюман // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2016. – № 34. -С. 255-266.

Зеленько Ю. В. Концепція екологізації мультимодальних перевезень/ Ю. В. Зеленько, В. Е. Черкудінов, С. І. Левицька // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 24, 2022 р. С.58-62. doi: 10.15802/tstt2022/272065

Жук Г.В. Альтернативні палива для транспорту: біогаз та зріджений метан/ Г.В. Жук, С.П. Крушневич, С.В. Костриця та ін.// Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. С. 74-75.

Авраменко А.М. Поліпшення екологічних показників дизельних двигунів шляхом додавання мікродомішок водню до штатного палива / А.М. Авраменко, А.М. Лєвтерев // Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. С. 165-167.

Енергетичний баланс України за 2018-2020 р.р. Статистична звітність : веб-сайт URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.10.2023 р.). Назва з екрану.

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення (2016-2021). Статистична звітність: веб-сайт URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.10.2023 р.). Назва з екрану.

Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту: веб-сайт URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html (дата звернення 24.10.2023 р.). Назва з екрану.

Вплив транспорту на екологію міста. Аналіз та стратегії для України: веб-сайт URL: https://ucn.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/transport-ukr4_small.pdf (дата звернення 24.10.2023 р.). Назва з екрану.

Постачання та використання енергії. Використання електричної енергії за видами економічної діяльності. Статистична звітність: веб-сайт URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.10.2023 р.). Назва з екрану.

Рейка Т. Сонячна енергія – використовуємо для потреб залізничного транспорту: веб-сайт URL: https://www.railway.supply/uk/sonyachna-energiya-vikoristovu%D1%94mo-dlya-potreb-zaliznichnogo-transportu/ (дата звернення 23.10.2023) Назва з екрану.

Meinhold B. Solar-Powered MagLev Concept Train is Sleek Alternative Transportation: веб-сайт URL: https://inhabitat.com/solar-powered-maglev-concept-train-for-bombardier/ (дата звернення 23.10.2023) Назва з екрану.

Byron Solar Train: веб-сайт URL: https://byronbaytrain.com.au/sustainability/ (дата звернення 23.10.2023) Назва з екрану.

Сонячна електростанція “Енергопорт-16”: веб-сайт URL: https://avenston.com/products/energoport-16/ (дата звернення 23.10.2023) Назва з екрану.

Lightyear One: веб-сайт URL: https://hevcars.com.ua/lightyear/one-solar-electric-car/ (дата звернення 25.10.2023) Назва з екрану.

SolarWorld GT: веб-сайт URL: https://bosolar.de/solarworld-gt-en/ (дата звернення 25.10.2023) Назва з екрану.

Гоголев Ю., Автопоїзд Scania на сонячних батареях зможе проїхати 5000 км: веб-сайт URL: https://www.autocentre.ua/ua/kommercheskie/novinka-kommercheskie/avtopoezd-scania-na-solnechnyh-batareyah-smozhet-proehat-5000-km-1460662.html (дата звернення 30.10.2023 р.) Назва з екрану.

Каращук В.О., Використання сонячної енергії для транспортних засобів/ В.О. Каращук, В.О. Сосновцев, І.В. Катунов// The 10th International scientific and practical conference “European scientific congress” (October 29-31, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. Р.187-193. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRESS-29-31.10.23.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Транспортні технології