ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО БАГАТОВИДНОГО ЯВИЩА «РИЗИК»

Автор(и)

  • В’ячеслав Волошин
  • Тетяна Данилова ДВНЗ «ПДТУ», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990262023294300

Ключові слова:

ризик, подія, невизначеність, час, ентропія, інформація, очікуваність ризику, синонімічність.

Анотація

У роботі зроблена спроба змінити традиційний підхід до розуміння поняття «ризик» - від імовірнісних методів його оцінки до подійних, які вже давно завоювали для себе місце в науковому та прикладному середовищі за допомогою дослідження та застосування у різних галузях діяльності. За основу запропонованої методики прийнято подійний підхід, в якому основна роль відводиться послідовності подій у їх тимчасовій залежності, причинно-наслідкових зв'язків, що змінюються у часі від прогнозованого до реального, а також ентропійного підходу, що забезпечує смислове наповнення поняття «ризик» інформацією про достовірність та передбачуваність , серед прогнозованих подій у момент часу, нескінченно наближений до сьогодення. Вивчено синонімічність терміну та його семантичний та функціональний смисли для різних систем та сфер застосування; виділено однозначні властивості основних синонімів і функцій, а також суб'єктно-об'єктна складова описів шуканого терміну, що найчастіше зустрічаються. Подано функціональну модель процесу ризикоутворення в подієво-логічній системі координат: час, інформація, енергія. Наведено результати дослідження експертних оцінок різних інтерпретацій терміну «ризик» у порівнянні з їхньою пріоритетністю у споживача у зазначеній системі координат. Кінцевим результатом роботи є запропоноване поняття терміна «ризик», яке ґрунтується на таких властивостях як бінарність, очікуваність, дихотомічність, невизначеність та векторність у координатах «час-інформація-ентропія», які в сукупності становлять основу можливих ризиків у їх тимчасовій інтерпретації для конкретної системи .

Посилання

Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль. М.: Дело, 2003. 359 с.

Sommestad T., Ekstedt M., Johnson P.A. Probabilistic relational model for security risk analysis, Computer & Security, 2010. Vol. 29. №6. P. 659-679.

Миков Д.А. Управление информационными рисками в системах дистанционного мониторинга состояния объекта. Канд. Дисс. М.: МГТУ им. Баумана. 2018. 156 с.

Абрамов М.А. Вероятностная оценка как средство управления системой защиты информационных ресурсов предприятия // Информационные технологии и математическое моделирование: сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Анжеро-Судженск: Издательство Томского университета, 2010. - С. 3-7.

Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска. М.: Олимп-бизнес. 2002. - С.19.

Волченко В.В. Риск в опыте философской рефлексии.//Научно-методический электронный журнал «Концепт», - 2016. Т. 11, С. 1181-1185. URL:http://e-koncept.ru/2016/86255.htp

Волошин В.С., Лямзин А.В. Риски, события, энтропия. //«Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі». Науково-практична конференція. Херсон, 2021. - С.337-339.

Делез Ж. Логика смысла / Науч. ред. Я. Б. Толстов. Пер. Я. И. Свирского. — М.: Изд. Центр «Академия», 1995.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-23

Номер

Розділ

Екологічна безпека