Підсистема контролю послідовності дій користувача для навчальної системи з віртуальною реальністю

Автор(и)

  • Олена П’ятикоп ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Україна
  • Антон Решетников ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Україна
  • Сергій Альошин ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990272024303353

Ключові слова:

віртуальна реальність, Unity, VR, навчальна система, контроль дій

Анотація

Віртуальна реальність дозволяє відтворити у цифровому тривимірному середовищі різноманітні процеси та забезпечити взаємодію з ними людини. Тому технології віртуальної реальності активно впроваджуються в навчальні системи. Завдяки цьому з’являється можливість безпечного й необмеженого повторення вправ з оволодіння практичними навичками. Але для ефективного використання навчальних систем з віртуальною реальністю, в них повинен бути компонент, що виконує контроль правильності виконання завдань користувачем та вірної послідовності виконання дій. Робота присвячена процесам створення, редагування, відображення, збереження та контролю виконання ланцюгів послідовних дій для користувача в навчальній системі з віртуальною реальністю. У роботі розглянуто аналіз останніх досліджень та публікацій, що підтвердив доцільність використання віртуальної реальності у навчанні. Визначено, що поширеним програмним засобом для розробки віртуальної реальності є міжплатформне середовище розробки Unity. Тому метою роботи є створення підсистеми для середовища Unity із можливістю інтеграції з бібліотеками для VR розробки, що автоматизує контроль за діями користувача під час навчання, а також зберігає дані про проходження сценаріїв навчання для подальшого контролю. Наведено опис основних розроблених класів підсистеми. Описано види користувачів підсистеми та загальний зміст її функціювання. Визначено перелік сутностей моделі даних для зберігання інформації про стан проходження завдань. Запропоновано склад модулів підсистеми контролю послідовності дій користувача. Описано процес налаштування підсистеми для використання. До переваг розробленої підсистеми можна віднести: стійкість до збоїв, простоту використання та широкий функціонал, а також можливість роботи на будь-якій платформі, що підтримується середовищем розробки Unity

Посилання

Melnyk, I. Augmented reality and virtual reality as the resources of pupils’ educational activity” / I. Melnyk, N. Zaderei, and G. Nefodova //in Proceedings of the International Scientific Conference "Information Technology and Computer Modeling", 2018. – pp. 61-64.

Osipova, N. Technologies of virtual and augmented reality for high education and secondary school/ N. Osipova, H. Kravtsov, O. Gnedkova, T. Lishchuk, K. Davidenko // in: Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, volume II: Workshops, 2393, CEUR Workshop Proceedings, Kherson, Ukraine, 2019. – pp. 121–131.

Семеріков, С. О. Впровадження курсу з розробки програмних засобів віртуальної та доповненої реальності для майбутніх викладачів STEM-дисциплін / С. О. Семеріков, С. Г. Литвинова, М. М. Мінтій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2020. – Вип. 57. – С. 55-63.

Маятiна, Н. Вiртуальна та доповнена реальнiсть у сучасному освiтньому процесi / Н. Маятiна, Н. Ханикiна// Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 36, том 2, 2021 – С. 241-247.

Величко С. П. Віртуальна реальність як складова освітнього середовища по формуванню особостості студента/ С. П. Величко, І. О. Мороз // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 125. – С. 3–6.

Carbonell-Carrera, С. User VR Experience and Motivation Study in an Immersive 3D Geovisualization Environment Using a Game Engine for Landscape Design Teaching/ C. Carbonell-Carrera, J.L. Saorin, D. Melián Díaz//. Land, 10, 492. 2021. doi:10.3390/land10050492

Saravas V. The Development of Educational Application with Virtual Reality Placing Objects System Using Snap Zone Technology / V. Saravas, E. Pahalchuk, A. Molchan and Y. Kampov// 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), pp. 416-421, 2020. doi: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125023.

Nesenbergs, K. Use of augmented and virtual reality in remote higher education: A systematic umbrella review/ K. Nesenbergs, V. Abolins, J. Ormanis, A. Mednis// Education Sciences 11 (2020) 8. doi:10.3390/educsci11010008.

Хандусь, Б. С. Розробка тренажера автоматичної ідентифікаційної системи в середовищі віртуальної реальності на базі програмного забезпечення unity та unreal engine 4 для операційних систем Android та IOS./ Б. С. Хандусь, О. В. Маранов// Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. – К.: ДУІТ, 2020. – Випуск 2(30). – С. 88-95.

Unity Real-Time Development Platform _ 3D, 2D VR & AR Engine https://unity.com/

SQLite [Електронний ресурс] // Википедия.– Електрон. дан. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/ SQLite, вiльний. – Загол. з екрану

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-06

Номер

Розділ

Інформаційні технології