МОДЕЛЮВАННЯ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАГАЗИНУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Олена Юріївна Балалаєва ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine
  • Євген Олександрович Саєнко ДВНЗ «ПДТУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2522-9990222020196251

Ключові слова:

моделювання бізнес-процесів, магазин канцелярських товарів, критерії оцінки постачальників, надійність поставок, оптова торгівля, метод експертних оцінок, реінжиніринг бізнес-процесів, методологія IDEF, діаграми DEF0, DFD, IDEF3.

Анотація

У роботі розглянуто сегментацію ринку канцелярських товарів, проаналізовано попит, основні тенденції, перспективи розвитку та наявні проблеми. Встановлено, що основними двома сегментами протягом останніх років залишаються товари для діловодства і товари для освіти. Проведено моделювання бізнес-процесів торгівельної
мережі магазинів канцелярських товарів, побудовано діаграми IDEF0, DFD, IDEF3 із використанням методології IDEF для варіанту «AS-IS». Зроблено висновок, що реінжинірингу потребують бізнес-процеси оптової торгівлі, пов’язані з оцінкою постачальників, що на теперішній час обумовлюється суб'єктивним судження про їхню
діяльності директора магазину. Проаналізовано основні критерії для оцінки постачальників магазину канцелярських товарів, наведено їхню класифікацію. Визначено основні критерії  вибору постачальників, такі як надійність поставок, ціну товару, середній час виконання замовлення і фінансове положення. Виявлено, що найбільш перспективним методом оцінки постачальників є метод експертних оцінок. Наведено методику комплексної оцінки постачальників, в основу якої покладена матрична реалізація методу експертних оцінок, а  також алгоритм розрахунку показника надійності поставок одного постачальника. Запропоновано заходи з реінжинірингу моделювання бізнес-процесів торгівельної мережі магазинів канцелярських товарів на основі наведеної математичної моделі. Побудовано діаграми IDEF3 за методологією IDEF для варіанту «TO-BE», виконано порівняльний аналіз вихідних діаграм та діаграм після реінжинірингу. Зроблено висновок про перспективи проведення реінжинірингу інших бізнес-процесів оптової торгівлі як  такої, що забезпечує основний прибуток магазину канцелярських товарів.

Біографії авторів

Олена Юріївна Балалаєва, ДВНЗ «ПДТУ»

к.т.н., доцент кафедри «Інформатика» 

Євген Олександрович Саєнко, ДВНЗ «ПДТУ»

магістрант групи КІ-18-М

Посилання

Гаджинский, А. М. Логистика: Учебник / А. М. Гаджинский. – 20-е издание. – М.:

Дашков и К°, 2012. – 484 с.

Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред.

Б. А. Аникина. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 368 с.

Абрамович, Д. И. Критерии выбора поставщика для промышленных предприятий //

Д. И. Абрамович, Е. В. Белякова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2012. –

Т. 2. – № 8. – С. 238–239.3. Степанов, В. И. Материально-техническое снабжение: Учеб. пособие /

В. И Степанов. – М.: Академия, 2009. – 192 с.

Григорьев, М. Н. Логистика: Учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, С.А.

Уваров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 825 с.

Климова, Г. В. Общие принципы построения модели оценки поставщика /

Г. В. Климова // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2013. –

№3. – С. 45-50.

Кравченко В. Механизм многокритериальной оценки и выбора поставщиков и

оптимизации закупок продукции / В. Кравченко, Д. Теленкова // Economic and Law Paradigm

of Modern Society. – 2006. – No. 2. – Р. 63–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Інформаційні технології