Наука та виробництво

У цьому випуску збірника вміщено статті, присвячені теоретичним i експериментальним дослідженням проблем міцності металургійних та будівельних машин, виконаним науковими працівниками й аспірантами провідних технічних вузів i НДI СНД. Збірник буде корисним для студентів i аспірантів металургійних i машинобудівних вишів, спiвробiтникiв науково-дослідних інститутів i металургійних заводів. Статті друкуються мовою оригіналу.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 22 (2020)

Зміст

Інформаційні технології

МОДЕЛЮВАННЯ І РЕІНЖИНІРИНГ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ГРАФІВ І МЕТОДОЛОГІЇ IDEF PDF PDF (English)
Олена Юріївна Балалаєва, Анастасія Валентинівна Кочукова
МОДЕЛЮВАННЯ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАГАЗИНУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ PDF PDF (English)
Олена Юріївна Балалаєва, Євген Олександрович Саєнко
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA PDF PDF (English)
Олена Юріївна Балалаєва, Ольга Олександрівна Тузенко, Дмитро Сергійович Стахов
ВИКОРИСТАННЯ WEB-ЗАСТОСУНКУ НА ОСНОВІ ФРЕЙМВОРКУ ANGULAR ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ PDF (English) PDF
Галина Григорівна Буланчук, Олег Миколайович Буланчук, Віталій Сергійович Лозовой
МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ОБТІКАННЯ БУДИНКІВ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНИХ ВИХОРІВ PDF PDF (English)
Олег Миколайович Буланчук, Галина Григорівна Буланчук, Радіон Володимирович Чобану
ПРОБЛЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЧАСТОТИ ЗВУКУ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ НАЛАШТУВАННЯ ГІТАРИ PDF
Олександр Сергійович Волков, Олена Євгенівна П’ятикоп
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ НАСАДКИ ДОМЕННОГО ПОВІТРОНАГРІВАЧА PDF
Олексій Олександрович Койфман, Владислав Миколайович Демків, Олександр Ісакович Сімкін
ЧИСЕЛЬНО МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОБОТИ НАСАДКИ ДОМЕННОГО ПОВІТРОНАГРІВАЧА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В МОДЕЛЮВАННІ РОБОТИ ГРУПИ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ PDF
Денис Сергійович Здраздас, Олександр Ісакович Сімкін, Олексій Олександрович Койфман, Сергiй Валентинович Юзвенко
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОГО ЗЛИТКА МБРЗ PDF
Олексій Олександрович Койфман, Олександр Андрійович Гросс, Олег Олегович Сушок
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ГАРЯЧОГО ДУТТЯ ПО ФУРМАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ PDF
Олексій Олександрович Койфман, Кирило Вадимович Кулик, Олександр Ісакович Сімкін, Ігор Олегович Леонов
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАГРІВАННЯМ НАСАДКИ ПОВІТРОНАГРІВАЧА ДОМЕННОЇ ПЕЧІ З МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ КИСНЮ В ПОВІТРІ ГОРІННЯ PDF PDF (English)
Олексій Олександрович Койфман, Марія Олегівна Король, Олександр Ісакович Сімкін
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ІГРОВОГО ПРОЦЕСУ НА БАЗІ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ PDF
Ольга Вікторівна Кривенко, Михайло Михайлович Загірний
АНАЛІЗ І МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМПАНІЇ PDF
Ольга Вікторівна Кривенко, Олександр Олександрович Пилипенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ В СИСТЕМАХ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Ольга Вікторівна Кривенко, Олена Вячеславівна Трубіцина
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ЛОГІКИ НА БАЗІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Ольга Вікторівна Кривенко, Едуард Олегович Шевчук
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ВИБОРУ НАЙКОРОТШОГО МАРШРУТУ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ОБ’ЄКТА У ПРИМІЩЕННІ PDF
Тетяна Олександрівна Левицька, Едуард Володимирович Бєлан
РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЄМНОСТІ З ЕЛІПТИЧНИМИ ДНИЩАМИ PDF
Тетяна Олександрівна Левицька, Олександр Вікторович Хоногбей, Олександр Олександрович Гінтер
МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМУ УХИЛЕННЯ ОБ’ЄКТА ВІД ЗІТКНЕННЯ З РУХОМОЮ ПЕРЕШКОДОЮ PDF
Тетяна Олександрівна Левицька, Дмитро Андрійович Русенко
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧІ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ САЙТУ PDF
Тетяна Олександрівна Левицька, Мирослав Дмитрович Чварков
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ПОШТОВОЇ СЕРВЕРА PDF
Дмитро Сергійович Міроненко, Олександр Вікторович Вонярха
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЛОКОМ ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ АСУТП ВИПЛАВКИ ЧАВУНУ В ДОМЕННІЙ ПЕЧІ PDF
Артем Олександрович Поліщук, Олександр Ісакович Сімкін, Олексій Олександрович Койфман, Сергiй Валентинович Юзвенко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ЗАМОВЛЕНЬ ПО МАЙСТРАМ В ЦЕНТРІ З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ PDF (English) PDF
Ольга Олександрівна Тузенко, Дмитро Сергійович Міроненко, Данило Ігорович Базилєв
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ МОРСЬКОГО ЗЕРНОВОГО ТЕРМІНАЛУ PDF
Ольга Олександрівна Тузенко, Ігор Валентинович Сагіров
РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ PDF
Ольга Олександрівна Тузенко, Сергiй Вадимович Тiлiнiн, Вiталiй Олександрович Кличков
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ РУХУ ГРОМАДСЬКОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ольга Олександрівна Тузенко, Галина Геннадіївна Трифонова
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Ольга Олександрівна Тузенко, Антон Юрійович Хижняк, Катерина Олексіївна Кулішова
СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТРИВИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РЕАЛЬНИЙ СВІТ PDF
Ірина Василівна Федосова, Микита Олексійович Лихобабин, Ольга Сергеевна Лихобабина
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ ПЕЧІ PDF
Олена Олександрівна Черевко, Сергій Володимирович Щербаков, Антон Іванович Єрмілін, Віталій ячеславович Тітку
ПОБУДОВА ТА НАЛАШТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ І ДРУКОВАНИХ ЦИФР НА ЗОБРАЖЕННЯХ ЧАВУНВОВОЗНИХ КОВШЕЙ PDF
Євген Анатолійович Чичкарьов, Анастасія Валентинівна Сергієнко, Лев Миколайович Станішевський
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСУ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ PDF
Сергій Володимирович Щербаков, Олена Олександрівна Черевко, Олександр Ігорович Якименко, Сергій Олександрович Єфімов
SYSTEMATIZATION OF ANOMALY SEARCH IN X-RAY PICTURES PDF (English) PDF
Artem Hrytsai, Tatiana Levitskaya, Natalia Bouhlal
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОДІЇ РОБОТИ АПРІОРНИХ АЛГОРИТМІВ НА ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ PDF
Ольга Леонідівна Половинка, Данило Володимирович Нікулін, Ольга Анатоліївна Дмитрієва
РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ НА NODE.JS З ІНТЕГРАЦІЄЮ FIREBASE PDF
Ірина Вікторівна Сирмаміїх, Іван Романович Таранов, Максим Олегович Романюта
ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В РОЗРОБЦІ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР PDF
Наталія Артемівна Фурсова, Денис Миколайович Кривицький